The process

‘The emotions, thoughts and impulses from daily life are the essence of my work. With my photography, I translate these to an abstract artwork. The thought, the feeling, the idea comes to the fore, but the image sometimes makes the viewer question: it makes you think, turn inwards, asks you to look, then look at it again. Over and over. I build objects of various materials, composing with colour, structure, lines, light and shadow to depict the core of emotions, thoughts and impulses. Only when you take a second or third look at my work do you sometimes see that you are looking at a photo. A photo of the deeper reality, not of the superficial.’

Scroll down for more detailled information about my process

Toelichting werk

Omschrijving werk
Emoties en prikkels vormen het uitgangspunt van mijn abstracte, fotografische werk. Ik probeer tot de essentie te komen, door met licht en schaduw te spelen en alle overbodige zaken weg te laten. Hierbij stem ik de kleuren af op hun potentiële invloed op emoties en houd ik de structuur van de elementen in het beeld herkenbaar. Middels processen van abstractie en interactie creëer ik een setting waarin mijn beelden deel kunnen worden van de emotionele belevingswereld van de toeschouwer, zodat het niet meer mijn kunstwerk is maar dat van iedereen. Fotografisch gezien is het een zoektocht naar alternatieven, naar een eigen pad op zowel technisch als artistiek gebied.

Het Proces

Gebeurtenissen en onderzoek
Mijn werk gaat vaak over thema’s zoals liefde en stress, gebeurtenissen waar we in ons dagelijks leven allemaal mee te maken hebben. Ik doe onderzoek naar de ervaringen die mensen hebben en hoe ze hiermee omgaan.

Schets
Ik vertaal de kennis die ik heb opgedaan in een schets. Tijdens het schetsproces betrek ik mensen uit mijn omgeving en praat met ze over het betreffende onderwerp. We zijn ten slotte allemaal expert van ons eigen gevoelsleven en ervaringen in de liefde. Bovendien hebben veel mensen in onze hedendaagse maatschappij, dus ook in mijn omgeving, te maken met stress. Tijdens deze fase ontstaat vaak al een duidelijk beeld welke kleuren ik wil gebruiken om de emotie van het beeld het beste uit te drukken; licht of juist donker, rustig of krachtig etc. In ‘Seven – Stimuli’ gebruik ik bijvoorbeeld vijf kleuren die het proces van stress en een gevoel van weinig ruimte naar rust en veel ruimte markeren en ondersteunen.

Bouwen van het object / miniatuur.
Met de schets als leidraad bouw ik vervolgens een object van uiteenlopende materialen zoals papier, steen, gips, hout, verf en metaal; materialen die bij de toeschouwer in het uiteindelijke beeld ruimte voor interpretatie over laten. Het gebouwde object belicht ik vervolgens en de schaduwen die ik creëer versterken de emotie die ik wil uitdrukken met het beeld. In ‘Seven – When’ is bijvoorbeeld de schaduw van de golf die dreigt om te slaan veel dreigender dan de eigenlijke golf.

Fotografie en photoshop
In de laatste fase breng ik de diverse foto’s die ik van het belichte object heb gemaakt samen in photoshop, bewerk en abstraheer ze tot het uiteindelijke beeld. Ik hou de structuur van de elementen in het beeld steeds vaker herkenbaar, om ruimte te laten voor de interpretatie van de toeschouwer. Het uiteindelijke beeld wordt geproduceerd op het meest passende materiaal en afwerking, en als individueel beeld of als installatie gepresenteerd aan de toeschouwer. Plexiglas, mat of glanzend of soms direct op plexiglas geprint en zwevend op de grond gepresenteerd zodat het natuurlijke licht ook weer een rol van betekenis krijgt.

Be very welcome to come and have a coffee in my atelier.

JJRIETVELD CONCEPTS & PHOTOGRAPHY

Jelle Rietveld
+31 (0) 6 520 38 728
contact@jjrietveld.com
Amsterdam / The Netherlands